İletişim

Adres: Yeşilce, Dağıstanlı Sk. No:22, 34418 Kâğıthane/İstanbul

Mail: destek@pisir.com

Ticari Ünvan: Pişir Perakende Gıda Lojistik Yazılım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No: 0730074424900001

Sicil No: 330418

Vergi Dairesi/No: Maslak/300744249

KEP Adresi: pisir@hs01.kep.tr

Bağlı Olduğumuz Oda/Sektörel Kuruluşlar: Üyesi olduğumuz İstanbul Ticaret Odası'nın üyeleri için geçerli davranış kurallarına www.ito.org.tr adresinden ulaşılabilirsin.